·        « Γεωμυθολογία – Γεωπολιτιστικά μονοπάτια»

Για το σκοπό της ίδρυσης αυτού του δικτύου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δυο σεμινάρια και έχουν συγκεντρωθεί πολλά επιστημονικά στοιχεία.

Σκοπός του δικτύου είναι

·          Η κατανόηση από τους μαθητές ότι η μυθολογία είναι ο τρόπος ερμηνείας των διάφορων αλλαγών του περιβάλλοντος και η γνώση της δημιουργεί συνείδηση και πολιτισμό.

·          Η απόκτηση της γνώσης ότι η  έννοια των αλλαγών στο χωρόχρονο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική συνείδηση.

 Το δίκτυο θα υποστηρίζεται επιστημονικά από : Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Γεωλογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ, Δημόκριτος κλπ.

 

Η πρώτη συνάντηση του δικτύου ( ιδρυτική) θα πραγματοποιηθεί στο ΚΠΕ Στυλίδας